Zoznam prebiehajúcich výberových konaní

tenderbox
Dátum Čas Názov výberového konania Vyhlasovateľ Stav Možnosti
30.03.2023 12:00 „Oprava potrubnej trasy pitnej vody D110 DN 100 /HDPE – hlavný privádzač južná šachta. “ FORTISCHEM a. s. Prebieha zobraziť bližšie informácie o výberovom konaní zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
23.03.2023 14:00 Oprava strechy ZCH HCL 3304 FORTISCHEM a. s. Prebieha zobraziť bližšie informácie o výberovom konaní zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
23.03.2023 14:00 Oprava strechy MB ČOV obj.5701 FORTISCHEM a. s. Prebieha zobraziť bližšie informácie o výberovom konaní zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
23.03.2023 14:00 Lokálna oprava strechy CAT objekt. č. 4303 FORTISCHEM a. s. Prebieha zobraziť bližšie informácie o výberovom konaní zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
22.03.2023 12:00 Návrh, výroba, dodávka, demontáž a montáž kondenzátora odplynov E-35.29. FORTISCHEM a. s. Prebieha zobraziť bližšie informácie o výberovom konaní zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
21.03.2023 14:00 Realizácia oprav strojnotechnologického zariadenia a potrubných rozvodov na ZP počas CPO apríl 2023 v termíne od 14.4.- 23.4.2023 FORTISCHEM a. s. Prebieha zobraziť bližšie informácie o výberovom konaní zobraziť žiadosť o účasť vo výberovom konaní
zobraziť legendu